Trận Lụt

Bộ tranh Cập Nhật

2008 – Acrylic trên vải – 100cm x 200cm

Được sưu tập bởi Witness Collection