Phác thảo Hy Vọng AAG

Bộ tranh Hy Vọng

2017 – Acrylic trên vải bọc bìa cứng – 24cm x 30cm

Tác phẩm đã được sưu tập bởi luật sư Đặng Mỹ