Nhớ Làng

2020 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

Người mẫu: Yvy (biệt danh)

Tác phẩm đã được sưu tập

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…