Hạt Mầm 2020

Tác phẩm sáng tác trong giai đoạn giãn cách chống dịch Covid-19 .

2020 – Sơn dầu trên vải lanh – 60cm x 90 cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Sưu tập: Nguyễn Ngọc Lý

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…