Ghế đôn nhựa 2007 số 01

Bộ tranh Ghế Nhựa

2007 – Acrylic trên vải – 50cm x 100cm

Sưu tập bởi Saeko Ando