Chuẩn Nghê

2018 – Acrylic trên vải – 30cm x 30cm

Acquired