Chân dung tiến sĩ Trang Thanh Hiền

2020 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Kích thước A4 210mm x 297mm

Tác phẩm không bán