Buổi Đi Vẽ Của CLB Người Nhái

Bộ tranh Ghế Nhựa

2008 – Acrylic trên vải bố – 100cm x 200cm

Được sưu tập bởi Witness Collection