Ảo Ảnh Cao Nguyên

Bộ tranh Bất Động Sản, Bộ tranh Khỏa Thân

2020 – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 130cm

Model: Linh LauraKrug

Bộ sưu tập Tira

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…