Ảo Ảnh Cao Nguyên

Bộ tranh Bất Động Sản, Bộ tranh Khỏa Thân

2020 – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 130cm

Model: Linh LauraKrug

Bộ sưu tập Tira

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990