Ủ Mưu

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

Available