Tinh Thần Mặt Trời

2017 – Acrylic trên vải, sử dụng kỹ thuật chặn mầu batik – 50cm x 50cm

Available