Thoát Xác

Bộ tác phẩm Hy Vọng – 2023 – Mũ quân đội đã qua sử dụng hàn với inox – H23cm x W23cm x D35cm

Bản AP: Đã được đặt mua

Bản 01/08: Đã được sưu tập

Bản 02/08 – 08/08: Available