Thiên Thần Bé Nhỏ

Bộ tranh Hộ Pháp

2007 – Acrylic trên vải bố – 100cm x 100cm x 2 panels

Sưu tập bởi Witness Collection

Tác phẩm đã được trưng bày trong triển lãm “Post Đổi Mới” tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore – 2008