Saigon Thất Thủ

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải lanh – 200cm x 195cm

Sưu tập bởi Witness Collection

Ảnh chụp 1975 tại Sài Gòn bởi Hugh van Es