SÚY VÂN – PHÁC THẢO AAB

Bộ tranh Khỏa Thân ; Bộ tranh Tích Xưa Kể Lại ; Bộ tranh Bất Động Sản

2020 – Acrylic & chì trên giấy – Kích thước A3 420mm x 297mm

Người mẫu: Yvy (biệt danh)

Available