Rơi

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Sơn dầu trên vải lanh – 190 cm x 120 cm