Phong Cảnh Hà Nội Với Ghế Đỏ

Bộ tranh Ghế Nhựa

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 80cm x 200cm

Tác phẩm đã được sưu tập