Phác thảo với mẫu nuy

2020 – Acrylic và bút chì trên giấy – Kích thước A3 297mm x 420mm – Model: Vũ Minh Tú.

Available