Phác thảo với mẫu nuy

2020 – Acrylic và bút chì trên giấy – Kích thước A3 297mm x 420mm – Model: Vũ Minh Tú.

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…