Phác thảo tranh năm Hổ – Luân Hồi

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Khổ A4 21cm x 29.7cm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập