Phác thảo tranh năm Hổ – AAO

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Bút chì, mực pigment trên giấy nâu vàng – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đã được sưu tập