Phác thảo Hy Vọng AAL

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Chì trên giấy không axit – Khổ A4 210mm x 297mm

Available