Phác thảo Hy Vọng AAE

Bộ tranh Hy Vọng

2017 – Acrylic trên vải bọc bìa cứng – 24cm x 30cm

Available