PHÁC THẢO CHỌI TRÂU AAA

Tranh Năm Mới

2021. Bút bi vẽ trên giấy Fabriano không lão hóa mầu nâu vàng . Kích thước A4 210mm x 297mm

Sưu tập: Vân Anh