Phác thảo cho năm Nhâm Dần AAK

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập