Phác thảo Bất Động Sản AAM

Bộ tranh Bất Động Sản

2018 – Chì trên giấy đã khử axit – Khổ A4 210mm x 297mm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập