Niết Bàn Đang Thi Công – Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền -Số 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 150cm x 100cm

Available