Lao Xao

2001 – Bột mầu trên giấy bìa – 60cm x 85cm

Địa điểm: Biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Bức họa được vẽ trong thời gian Phạm Huy Thông đi thực tập dã ngoại – đại học năm 2.