Khỏa Thân Trên Vải Đỏ

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 60 cm x 90 cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Sưu tập bởi Nguyễn Vân Anh

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…