Khỏa thân 2006 số 1

2006 – Acrylic trên giấy bìa – 85cm x 60cm