Ghế Nhựa Bèo

Bộ tranh Ghế Nhựa

2009 – Acrylic trên vải bố – 75cm x 100cm

Available