Ghế Nhựa Bạc Mầu

Bộ tranh Ghế Nhựa

2009 – Acrylic trên vải bố – 50cm x 100cm

Available