Đường Qua Thung Lũng Mây

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2016 – Sơn dầu trên vải – 130cm x 180cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập