Dự Án Ven Sông

Bộ tranh Bất Động Sản & Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2017 – Acrylic trên vải – 100cm x 100cm

Tác phẩm đã thuộc về bộ sưu tập của Asia Art Link