Ấp Ủ – Phác Thảo AAJ

Bộ tranh Ấp Ủ

Đang Thi Công – Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền

2021 – Bút chì, mầu sáp, bút bi vẽ trên giấy không lão hóa – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập