Chọi Trâu

2021 . Sơn dầu trên toan . 80cm x 160cm

Bộ sưu tập của ông Tira

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990