Chân dung

Bộ tranh Chân dung

2003 – Sơn mài – 22cm x 22cm

Sưu tập bởi David & Jean Thomas