Cây ở Châu Âu

Ký họa cây trong chuyến đi Châu Âu

2019 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Kích thước A4 210mm x 297mm

Avaiable