Cầu Ghế Đỏ Ở Hà Nội

Bộ tranh Ghế Nhựa

2009 – Acrylic trên vải bố – 50cm x 150cm