Bán Trâu

Bộ tranh Cập Nhật

2008 – Acrylic trên vải bố – 130cm x 190cm

Được sưu tập bởi Witness Collection