The Papayas Are Still Green, Said The Snake” – night version

2020 – Oil on jute  – 130cm x 100cm

Available

Series: Nudity

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…