Eerie Dreams

by Huynh Boi Tran Born in 1981, Pham Huy Thông is a post- Vietnam War baby boomer who grew up during the Doi Moi period, in an era of continual economic development. However, like most of his generation, he experienced the challenges in a socialist oriented market economy of consumerism, greed and the uncertainty of […]

Pham Huy Thong: The Dong Bao Series

by Joyce Fan    “Whether you go up to the mountains or down to the sea, you shall let one another know if you are in difficulties, and you shall by no means desert one another.” Lac Long Quan instructing his sons before their separation [1]   Born in 1981 then based in Hanoi, Pham […]

(Viet) Người quê trong tranh Phạm Huy Thông

(Viet) Bộ sưu tập tranh sơn dầu “Hy vọng” của họa sĩ Phạm Huy Thông với nhiều chi tiết tinh tế, sinh động, lột tả cuộc sống mưu sinh của người dân vùng quê Bắc Bộ đã được giới mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo.

(Viet) Họa sĩ Phạm Huy Thông lý giải ý nghĩa những bức tranh không có mặt, chỉ có… tiền và bàn tay

(Viet) Họa sĩ Phạm Huy Thông chia sẻ: “Mỗi người nghệ sỹ như Trương Tân, Lê Quảng Hà, Nguyễn Mạnh Hùng đều có quan điểm riêng, bút pháp riêng nhưng tôi không phải là người đơn độc trong vòng tròn ấy”.