Tự Do Đang Thi Công – Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền

Bộ tác phẩm Ấp Ủ

2022 – Inox hàn – H 170cm x W 60cm x D 65cm

————————–

Phiên bản 01/08: Đã được sưu tập

Phiên bản 02/08: $12 500

Phiên bản 03/08: $15 000

Phiên bản 04/08: $17 500

Phiên bản 05/08: $20 000

Phiên bản 06/08: $25 000

Phiên bản 07/08: Giao dịch đồng thời tượng thực tế cùng với định dạng NFT

Phiên bản 08: Đề nghị liên hệ với tác giả để biết thêm chi tiết

Các phiên bản 02 tới 07 vẫn đang tìm nhà sưu tập. Phiên bản 07 giao dịch tượng thực tế song song với định dạng NFT. Các phiên bản sẽ giao 1,5 tháng tính từ khi nhà sưu tập đặt cọc.