Thiên Điểu Vũ

2019 – Sơn dầu trên vải lanh – 90 cm x 60 cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Sưu tập: Vân Anh

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…