Phong cảnh Hòa Bình

Một trong hai bức trực họa phong cảnh hoàn thiện đầu tiên của Phạm Huy Thông, đi vẽ ngoại cảnh dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Trần Minh – con trai của cố họa sĩ Trọng Kiệm

Bức họa tả lại con đường cũ từ Hòa Bình đi về Hà Nội theo ngả Xuân Mai

2001 – Bột mầu trên giấy bìa – 60cm x 85cm