Quốc Gia Không Tên

“Untitled Nation” – Bộ tranh Những vùng đất chạy trốn – 2022 – Sơn dầu trên vai lanh – 140cm x 160cm