Linh Hồn Của Những Chỗ Ngồi

2005 – Sơn dầu trên giấy bồi trên toan – 100cm x 100cm