Khỏa thân đêm

2019 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Kích thước A4 297mm x 210mm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…