Khỏa thân bên cây trầu

2020 – Chất liệu tổng hợp trên giấy – Size A4 210mm x 297mm

Chân dung: Hồng Hạnh; Cơ thể: Vũ Minh Tú

Tác phẩm đã được sưu tập.

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…