Hồn Đất, Hồn Nước

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2018 – Acrylic trên vải – 140cm x 160cm

Tác phẩm đã được sưu tập bởi khách sạn Nern Chalet Beach Front, Huahin, Thái Lan