Diệt Ác Khuyến Thiện

Bộ tranh Hộ Pháp

2006 – Sơn mài trên vóc – 90cm x 120cm